HƯỚNG DẪN THỦ TỤC XIN VISA NHẬT BẢN

Cá nhân

1.                Hộ chiếu còn giá trị sử dụng trên 6 tháng ( có chữ ký của người đứng tên trong hộ chiếu.)

2.                01 ảnh khổ 4,5×4,5 nền trắng

3.                Giấy đăng ký kết hôn ( Bản copy) (nếu vợ chồng đi cùng nhau)

4.                Sổ hộ khẩu ( Bản copy) (nếu đi cả gia đình)

5.                Ký tên vào Form khai để trống nội dung( có file đính kèm)

Công việc

Khách hàng là chủ doanh nghiệp

Khách hàng làm việc hợp đồng

1.      Giấy phép đăng ký kinh doanh ( Bản poto Công chứng) 1.      Hợp đồng lao động ( Bản copy đóng dấu treo của công ty) hoặc Giấy bổ nhiệm chức vụ ( Bản photo Công chứng) or đơn xin nghỉ phép
Đối với khách đã nghỉ hưu : Quyết định nghỉ hưu , sổ hưu trí , ( hoặc Quyết định nghỉ mất sức hoặc Quyết định về hưu theo chế độ 76 …. ) ( Bản poto Công chứng )

Tài chính

1.               Xác nhận số dư Sổ tiết kiệm thấp nhất từ 100 triệu trở lên  hoặc Xác nhận số dư tài khoản ngân hàng(1 trong 2)

 

–       Thời gian làm từ 10 – 15 ngày làm việc

–       Phí: …USD/quyển

 

 

 

SƠ YẾU LÝ LỊCH

—-***—-

 

 1. Họ và tên: ………………………………….Điện thoại di động:…………………………………
 2. Ngày tháng năm sinh: ……………………..+ Giới tính:…………………………………………
 3. Nơi sinh:……………………………………….4. Quốc tịch:………………………………………..
 4. Nghề nghiệp/ Chức vụ:……………………………………………………………………………..
 5. Tên công ty (Tên trường học và địa chỉ nếu là học sinh):…………………………….. …
 6. Địa chỉ công ty:……………………………………………………………….. ………………….

Tel:………………………………………………………….Fax:………………………………………….

 1. Địa chỉ hiện nay:…………………………………………………………………………………….. Tel:………………………………………………………..
 2. Số hộ chiếu: ……………………………………………… Cơ quan cấp:……………
 3. Ngày cấp:…………………………………….Ngày hết hạn: ………………………
 4. Đã được cấp visa Nhật Bản lần nào chưa?
 5. Ký tên (Người khai phải trực tiếp ký vào hộ chiếu và tờ khai xin visa)

Ngày…. tháng ….. năm 2019

( Ký tên )